gurusky-telefon-ikon Telefonszám: +3652415628    gurusky-email-ikon E-mail: gorogdemeter@gmail.com  gurusky-hely-ikonHol vagyunk: Debrecen

Szociális és rehabilitációs szakgondozó

Szociális és rehabilitációs szakgondozó (Szakma azonosító száma: 5 0923 22 06)

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, valamint a munkaterület leírása:

Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális és vagy egészségügyi végzettségű szakember irányításával végzi tevékenységét. Megtervezi és megszervezi, ellátja és irányítja az ápolási és gondozási feladatokat, foglalkoztatásokat és rehabilitációs tevékenységeket. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek személyes szükségleteinek felmérése után hozzásegíti a rászorulót a megfelelő segítség igénybevételéhez. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatások igénybevevői számára szakszerű segítséget tud nyújtani az alapápolás, gondozás, a rehabilitáció és a fejlesztés területén. Munkája során figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és egészségügyi szükségleteit, a szolgáltatásnyújtás során az igénybevevő személyes szükségletei és a szolgáltató/intézmény profilja alapján alakítja ki a gondozási tevékenységét. A mindennapos és kreatív tevékenységek végzésében segíti az ellátottak szocioterápiás foglalkoztatását, munkatevékenységét, fejlesztő foglalkoztatásokat és szabadidős tevékenységek, munka és terápiás jellegű foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Személyi segítséget nyújt az egyéni és csoportos tevékenységhez, részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában. Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós munkára, az önálló életvezetés támogatására. Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök segítségével. Munkájában gondot fordít arra, hogy szakmájával kapcsolatosan innovatív megoldásokat javasoljon. A szociális problémamegoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területen önállóan dolgozik.

A képzés helyszíne

Debrecen

Jelentkezés feltétele: Érettségi végzettség 

Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

A képzés díja: 25.000 Ft/hó

Ágazati alapvizsga díja: 30.000 Ft/alapvizsga

Szakmai vizsgadíj várható költsége: 65.000 Ft/vizsga

Szakma neve

Szociális és rehabilitációs szakgondozó

Ágazat neve

Szociális

Szakmajegyzék száma

5 0923 22 06

Képzés időtartama

2 év

 

Gróf Széchenyi Ödön Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

Cím: Debrecen, Széchenyi u. 8. 2em. 3.

Telefonszám: +3652415628

E-mail cím: gorogdemeter@gmail.com

 

OM: 201478

 

Felnőttképzési engedély szám: E/2021/000093

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003790