Villanyszerelő képzés Debrecen

A szakma ismertetése

Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villamos és mechanikai kötéseket készít, süllyesztett- és falon kívüli villamos alapszereléseket létesít. Lakóépület csatlakozó vezetékét létesíti, fogyasztásmérő helyet alakít ki vagy szerel, létesít. Villamos biztonságtechnikai eszközöket telepít, szerel. Berendezések kábeles csatlakozó vezetékét létesíti, továbbá összekötést készít kisfeszültségű kábelen. Kábel hálózatot létesít és elkészíti a megvalósulási dokumentációt.

Villamos gépet helyez üzembe. Hálózatok terveit ellenőrzi, és kis- és középfeszültségű szabadvezetékes hálózatot épít. Transzformátor és kapcsolóállomást szerel, telepít, üzemállapotait méri és elosztószekrényt létesít, szerel, üzemeltet. Köztéri világítási berendezést telepít. Villamos hálózatok, alállomások állapotát ellenőrzi, üzemelteti, feszültségmentesítést és feszültség alá helyezést hajt végre. Organizációs bejárást végez. Dokumentáció alapján fotovoltaikus berendezést szerel. Kialakítja az épületek villamos áramköreit.

Létesítmények villamos kábelhálózatát létesíti és berendezéseit telepíti, elkészíti a megvalósulási dokumentációt.

Épületvillamos áramkörökhöz tartozó villamos elosztót szerel.

Ipari elosztó hálózatot, fővezeték és kábelhálózatot épít ki. Ipari és kommunális épületek intelligens villamos vezérlő és szabályozó berendezéseit, erősáramú hálózatát szereli, üzembe helyezi, kezelését betanítja. Világítási berendezéseket szerel, üzembe helyez.

Villamos gépet, transzformátort, villamos forgógépet telepít, hálózatra csatlakoztat.

Kapcsoló készüléket kiválaszt, beköt, működési jellemzőit beállítja, ellenőrzi. Rajz alapján ipari elosztó berendezést telepít és üzembe helyez az érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően. Műszaki leírás alapján motor vezérlőberendezést szerel, frekvenciaváltót telepít. Dokumentáció alapján villamos gépek, ipari elosztók üzembe helyezés előtti és üzemi vizsgálatait végzi.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

A képzés helyszíne

Cím: Debrecen, Széchenyi utca 8.
Telefonszám: +3652415628
E-mail cím: gorogdemeter@gmail.com

Szakma neve

Villanyszerelő

Képzés díja

480.000 Ft/fő + vizsgadíj (95.000Ft)

Szakma azonosító száma

4 0713 04 07

Képzés időtartama

1 év